Event 行事予定

01 / 01 (金) 休校日
01 / 02 (土) 休校日
01 / 03 (日) 休校日
01 / 04 (月) 休校日
中3冬期合格力強化特訓
01 / 05 (火) 冬期講習
01 / 06 (水) 冬期講習
01 / 07 (木) 冬期講習
01 / 08 (金) 冬期講習
01 / 09 (土) 学力診断テスト小4~中2
中3生公立Vもし(申込制)
01 / 10 (日) 休校日
01 / 11 (月) 休校日
01 / 12 (火)
01 / 13 (水)
01 / 14 (木)
01 / 15 (金)
01 / 16 (土)
01 / 17 (日) 休校日
01 / 18 (月) 休校日
01 / 19 (火)
01 / 20 (水)
01 / 21 (木)
01 / 22 (金)
01 / 23 (土) 中3生学年末テスト対策
中3生入試攻略ゼミ⑧@新金岡校
01 / 24 (日) 中3生学年末テスト対策
01 / 25 (月) 休校日
01 / 26 (火)
01 / 27 (水)
01 / 28 (木)
01 / 29 (金)
01 / 30 (土) 中3生入試攻略ゼミ⑨@新金岡校
01 / 31 (日) 休校日